อุปกรณ์การผลิต

โรงงานของเราครอบคลุมพื้นที่ 6,000 ตารางเมตรและมีพนักงานมากกว่า 70 คน เรามีเครื่อง 9 เครื่องและ 10 คนสำหรับการควบคุมคุณภาพ รวมถึงเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ, เครื่องกลึง CNC, เครื่องเจาะ, เครื่องดัดท่อ, เครื่องเชื่อม, วิดน้ำ, เครื่องขัด, เครื่องตัดท่อ, เครื่องตัดมุม